Reproductor autònom per Flash [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON


La tecnologia Flash va ser durant molts anys l'eina estàndard per crear contingut multimèdia i interactiu a la web ja que va permetre connectar programació amb components gràfics. Actualment, la tecnologia Flash ha estat desplaçada per l'estàndard HTML5. Les vulnerabilitats de la tecnologia Flash i els errors en el seu codi han fet que s'hagi hagut d'actualitzar amb molta freqüència la qual cosa ha afavorit que aquesta tecnologia hagi caigut en desús. Com ja va anunciar el seu fabricant [2], Adobe ha deixat d'actualitzar i distribuir Flash Player després del 31 de desembre de 2020. Per tal de continuar visualitzant els continguts desenvolupats en Flash, és possible fer servir el reproductor autònom [3] que proporciona el mateix fabricant. A la wikilinkat es descriu com instal·lar i utilitzar aquest reproductor autònom: http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Flash_Player [4]

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=250
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://helpx.adobe.com/la/enterprise/kb/eol-adobe-flash-shockwave-player.html
  3. http://linkat.xtec.cat/portal/https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html
  4. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Flash_Player