Màquina Virtual Linkat 20.04 en Windows 10 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDONEl Projecte d’acceleració de la transformació digital [2], integrat en el Pla d’Educació Digital de Catalunya [3], desplega diverses intervencions als centres en els àmbits de connectivitat i xarxa Wi-Fi dels centres, equips de connectivitat personal per a alumnes i dispositius portàtils per a l'alumnat i els docents.


A tots els ordinadors portàtils que es faran arribar als docents de Catalunya hi trobareu una màquina virtual Linkat 20.04 preparada per arrencar en qualsevol moment. Aquesta solució virtualitzada permet a la Linkat treballar simultàniament amb el sistema amfitrió (que en aquest cas és Windows 10) sense que calgui tancar la sessió ni reiniciar el sistema. La configuració de la màquina virtual està dissenyada per facilitar la compartició de fitxers entre Linkat i el sistema amfitrió.


L’accés a la Linkat virtual es realitza des del mateix escriptori de l’usuari i ja es troba preparada per al seu ús. Només cal fer clic a la icona "Linkat" que es troba tant a l’escriptori com al menú d'inici. 


Per facilitar el treball amb la Linkat trobareu aquestes guies al portal d’Estratègia Digital de Centre: “Ús de la màquina virtual Linkat en Windows 10 [4]” i la guia de “Recuperació de la màquina virtual Linkat 20.04 en Windows 10 [5]


Des del projecte Linkat posem a la vostra disposició la mateixa imatge virtual [6] de la Linkat 20.04 que porten tots els ordinadors dels docents, per tal que pugueu instal·lar-la també en altres sistemes i experimentar amb ella.

Suma MD5: c4be384d1ca5f4c08b438235cece1997 


Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=247
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://projectes.xtec.cat/edc/
  3. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/pla-educacio-digital/
  4. http://linkat.xtec.cat/portal/https://projectes.xtec.cat/edc/wp-content/uploads/usu2268/2020/11/Us_VM_Linkat_W10.pdf
  5. http://linkat.xtec.cat/portal/https://projectes.xtec.cat/edc/wp-content/uploads/usu2268/2020/11/Recuperacio-de-la-VM-de-Linkat.pdf
  6. http://linkat.xtec.cat/portal/https://ja.cat/linkat-vm-2004