onlyoffice-desktopeditors [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON


Onlyoffice [2] és una solució integral completa, gratuïta i de codi obert, ideal per a ús personal i col·laboratiu. Es tracta d'una plataforma que integra un editor de text, de fulls de càlcul i de presentacions.


El projecte Linkat incorpora la versió d’escriptori d’aquesta eina per mitjà del paquet onlyoffice-desktopeditors. A més a més, es troba disponible per treballar-hi en línia al servidor servidor Linkat edu 18.04 [3]. Un dels punts més importants d’ONLYOFFICE  és la possibilitat de compartir documents en temps real i d’integrar-se amb d’altres tecnologies a través de connectors [4].


L'editor de text  destaca per suportar tots els formats populars, oferir una alta flexibilitat pel que fa els formats documents, permetre la creació de formularis, oferir eines de treball en grup, comparar contingut entre dos arxius.


L'editor de fulls de càlcul treballa amb diversos formats: .xlsx, .xls, .ods y .csv. Compta amb més de 400 funcions i fórmules, facilita la inclusió de gràfics amb diversos colors i tipus d'informació, ofereix eines de col·laboració.


A nivell de presentacions, té compatibilitat amb fitxers PPTX, PPT i ODP i  PDF. Permet crear esquemes amb autoformes, agrupar objectes, visualitzar dades estadístiques, oferir vistes de presentador, etc.

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=240
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://www.onlyoffice.com/
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Nextcloud
  4. http://linkat.xtec.cat/portal/https://www.onlyoffice.com/es/all-connectors.aspx