Linkat Jitsimeet 18.04 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON


La Linkat 18.04 incorpora als seus repositoris el client d'escriptori del sistema de videoconferència Jitsi Meet [2]. La instal·lació del client d'escriptori es fa a través del paquet linkat-jitsimeet. A més a més, en aquest enllaç [3]teniu un tutorial per poder treballar amb aquest sistema de videoconferència.

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=239
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal/index.php?module=news&func=display&sid=234
  3. http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/linkat/videoconferencies-jitsimeet/index