distrotest.net [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON


La web distrotest.net [2] permet als usuaris experimentar amb més de 200 distribucions GNU/Linux diferents utilitzant només d'un navegador. Fent ús de la tecnologia QEMU, DistroTest ofereix la possibilitat de provar multitud de versions del sistema operatiu GNU/Linux sense realitzar cap instal·lació.

Val a dir que el sistemes operatius que proporciona DistroTest tenen algunes limitacions com ara: 

  • No disposen de connexió a Internet
  • Permeten instal·lar i desinstal·lar programari, sempre que no superi 1G d'espai assignat
  • Té un límit de temps de 45 minuts per provar cadascuna de les distribucions. Un cop esgotat el temps, la sessió es tanca i els canvis realitzats s'esborraren.

Es tracta d'una alternativa molt útil per fer una primera presa de contacte amb els diferents entorns GNU/Linux de forma ràpida i senzilla.

[3]https://distrotest.net [4]

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=232
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://distrotest.net
  3. http://linkat.xtec.cat/portal/https://distrotest.net
  4. http://linkat.xtec.cat/portal/https://distrotest.net