Escriptoris remots de Linkat [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

L'entrada de dispositius mòbils, tauletes, portàtils amb Chrome OS, etc a les aules ha fet augmentar la necessitat de poder fer funcionar les aplicacions educatives disponibles a l'entorn Linkat des d'aquests dispositius. D'altra banda, l'obsolescència dels ordinadors i/o dels sistemes operatius fa necessària trobar una solució universal per accedir a aquests aplicatius de forma remota.

El projecte Linkat us ofereix una solució per accedir a l'escriptori Linkat des d'un navegador web o bé des d'un client d'escriptori remot per executar aplicacions natives de la Linkat independentment del tipus de dispositiu.

Teniu més informació a la WikiLinkat [3].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=206
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Escriptoris_Remots
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Escriptoris_Remots