Nou perfil d'adults [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

El projecte Linkat us presenta el perfil Educació d’Adults. En la seva creació s’ha comptat amb els suggeriments i els consells de docents de centres de formació d’adults de tot el territori. Per tant, s’hi pot trobar un ampli recull d’aplicacions i recursos web destinats a tots els ensenyaments que s’imparteixen en els CFA, incloent-hi programari específic de tractament de text, de so, de vídeo i d’imatge fixa i digital per als ensenyaments de COMPETIC.

Més informació a la WikiLinkat [3].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=203
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Adults
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Adults