Latex a la Linkat [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

LaTeX és un sistema de creació de documents que presenten una alta qualitat tipogràfica [1]. LaTeX està format per un conjunt de macros del seu originari TeX, desenvolupat per Donald Knuth [2,3], les qual les va escriure Leslie Lamport al 1984, d’on  ve el seu nom. LaTeX permet que els autors se centrin en el contingut d’allò que estan escrivint sense necessitat d’atendre simultàniament al seu aspecte visual.

Llegir més [3]

LaTeX és en realitat un llenguatge de programació que ensenya a pensar com es vol escriure un text i obliga a fer-ho perquè el programa que s’escriu ha de donar com a resultat el text que es vol obtenir. LaTeX és una eina més que ensenya a programar sense dir que es fa programació. LaTeX és molt utilitzat per a la composició de tesis, llibres, taules d’horaris o catàlegs degut a la qualitat tipogràfica dels documents que genera, comparable a la d’una editorial de primera línia.


A més, la Industria 4.0 [4] demana treballadors que sàpiguen programar perquè aquests converteixin les idees en una realitat. Així doncs, LaTeX contribueix a l’aprenentatge de la programació i ajuda a preparar als alumnes per als requeriments de la Indústria 4.0. Val a dir que LaTeX és programari lliure amb l’avantatge que aquesta eina està a l’abast de qualsevol alumne, i que ho està a cost zero.


L'esforç fet en fer el paquet linkat-mp-latex [4] té per finalitat formar dins el món educatiu els futurs professionals de les empreses d'acord amb les necessitats del que s'anomena la quarta revolució industrial.  Aquest paquet instal·la tot un conjunt d’eines necessàries per poder treballar plenament amb LaTeX des de la Linkat edu 14.04 i 16.04.


Dr. Joan Verdaguer Codina

Professor de Tecnologia

INS Menéndez y Pelayo (Barcelona).[1] Referència “LaTeX”: https://ca.wikipedia.org/wiki/LaTeX [5]

[2] Referència “TeX”: https://ca.wikipedia.org/wiki/TeX [6]

[3] Tex va ser desenvolupat pel Dr. Donald Knuth a l’any 1977.

[4] Referència “Indústria 4.0”: https://ca.wikipedia.org/wiki/Indústria_4.0 [7]

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=183
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Linkat-LaTeX
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal/index.php?module=news&func=display&sid=183
  4. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Linkat-LaTeX
  5. http://linkat.xtec.cat/portal/https://ca.wikipedia.org/wiki/LaTeX
  6. http://linkat.xtec.cat/portal/https://ca.wikipedia.org/wiki/TeX
  7. http://linkat.xtec.cat/portal/https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind