Accés a Google Drive des de Linkat edu 16.04 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

El compte XTEC incorpora l'allotjament en línia de documents amb el servei Google Drive. Aquest servei permet emmagatzemar els fitxers personals al nuvol i compartir-los o bé editar-los en línia.

Ara la Linkat edu 16.04 facilita l'accés al servei Google Drive personal integrant-lo a l'explorador de fitxers. L'accés a Google Drive es tracta com un recurs de xarxa estàndard accessible des del explorador de fitxers Nautilus. Així doncs, els fitxers s'escriuen directament a Google Drive sense necessitat de fer cap procés de sincronització. D'aquest manera sempre pots tenir disponibles i actualitzats els teus documents des de diferents ordinadors.

El procés per configurar l'accés a Google Drive es troba documentat a la WikiLinkat des de l'enllaç següent:

 

  • Google Drive des de Linkat edu 16.04 [3]

 

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=180
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal/file.php?file=public/noticies/
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Linkat_edu_16.04_Acces_Google_Drive