Perfil web [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

Us presentem el nou perfil web de la Linkat.

Aquest nou perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha als ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu ChromiumOS. Aquesta semblança fa que no hi hagi diferències significatives a nivell d'escriptori entre un dispositiu governat per ChromiumOS i aquest nou entorn.

Teniu més informació a la WikiLinkat [3].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=176
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Perfil_web
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Perfil_web