Perfil blau [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

Us presentem el nou perfil blau de la Linkat.

Aquest nou perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha habitualment als ordinadors dels centres. Aquesta semblança fa que els usuaris novells, o no acostumats a la Linkat, els sigui més fàcil la seva utilització.

També incorpora les aplicacions d'ofimàtica en línia més comunes per facilitar l'ús de la Linkat.

Teniu més informació a la WikiLinkat [3].


Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=167
  2. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Perfil_blau
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Perfil_blau