Les extensions de Java deixen de funcionar amb el navegador Chrome de Google [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

[2]

La darrera actualització del navegador de Google Chrome i Chromiun, versió 35, han deixat de donar suport a les extensions de Java. Aquesta actualització fa que no es pugui treballar amb les versions web del JClic [3] ni del Geogebra [4].

Com a solució es recomana fer servir el navegador per defecte de la Linkat Mozilla Firefox.

Informació oficial de Google [5]
Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=140
  2. http://blog.chromium.org/2013/09/saying-goodbye-to-our-old-friend-npapi.html
  3. http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp
  4. http://www.geogebratube.org/?lang=ca
  5. http://blog.chromium.org/2013/09/saying-goodbye-to-our-old-friend-npapi.html