Open-Sankoré 2 per la Linkat Edu 11.4 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

Ja està disponible la versió 2.0 del programari Open-Sankoré per la Linkat Edu 11.4

L'Open-Sankoré [2] és un programari per a PDI que funciona amb totes les pissarres digitals i altres sistemes de projecció interactiva. El seu gran avantatge és que ajuda a unificar coneixements i a compartir els materials educatius creats per a les PDI, que ja no depenen d'un determinat dispositiu per a poder funcionar.

El programari és multiplataforma (per a GNU/Linux, Windows i Mac), té un disseny senzill i intuïtiu, permet inserir-hi tot tipus de documents (text, imatges, animacions, vídeos) i a més és programari lliure.

Disposeu d'un manual a l'enllaç següent:
Manual Open-Sankoré 2 [3]

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=116
  2. http://open-sankore.org
  3. http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7c7570ea-ad78-4376-be0e-b5f4c4ca609e/Open_versio18_01_13.pdf