Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Ensenyament a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Notes versió Linkat 3

ACTUALITZACIÓ DES DE LINKAT 2

El DVD de Linkat 3 ofereix la possibilitat d'actualitzar el producte, passant un ordinador amb Linkat 2 a la nova versió 3.0.

En aquesta versió s'ha previst l'actualització de les modalitats autònoma i client.

En cap cas s'ha d'aplicar una actualització de Linkat 2 a 3 en la modalitat Servidor.

Queden sota la responsabilitat de l'usuari o administrador del sistema els desperfectes o possibles pèrdues de dades que es puguin ocasionar en el procés d'actualització.

SERVIDOR DE CENTRE

Cal configurar una adreça IP estàtica en el moment de la instal·lació. En aquest punt, cal fer clic al dispositiu ethernet corresponent i configurar:

 • Adreça IP estàtica (la recomanació per defecte és 192.168.0.240)

 • Màscara de xarxa (es recomana 255.255.255.0)

 • Servidors DNS externs (a la XTEC són 213.176.161.16 i 213.176.161.18)

 • Adreça IP del router (gateway, normalment 192.168.0.1)

La configuració de l'adreçament IP en la modalitat de servidor de centre ha de ser sempre de tipus estàtic, i no pas amb DHCP. En cas contrari molts dels serveis que el servidor ofereix als clients de centre deixaran de funcionar.

En cas que es canviï el nom del servidor o el domini (servidor.intracentre) caldrà configurar manualment els repositoris d'actualització i instal·lació en els clients de centre (Yast2 - Online repositories), fent que apuntin a:

Repositori d'instal·lació

 • Nom del repo: Linkat-3.0

 • URL: http://(nom.domini)/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/

 • Prioritat: 50

Repositori d'actualitzacions

 • Nom del repo: Linkat-3.0-Update

 • URL: http://(nom.domini)/linkat3/distribution/linkat-3.0/updates

 • Prioritat: 20

Els repositoris externs, com ara NVIDIA o ATI es poden configurar des de YaST2 Online Repositories - Community.

CLIENT DE CENTRE

Per passar de la modalitat autònoma a modalitat client es realitza amb l'aplicació Fes-me client.

COMPLETAR LA INSTAL·LACIÓ

A la wiki del portal Linkat hi trobareu consells per a completar la instal·lació de la Linkat 3.0 amb còdecs de reproducció multimèdia i programari addicional. Per a més informació es recomana visitar la pàgina:

http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Completar_la_instal·lació

Aquestes notes de la versió tracten dels aspectes següents:

 • General: informació que tothom hauria de llegir.

 • Actualització: Canvis que no s'esmenten al capítol 5 del Manual de referència.

 • Aspectes tècnics: aquesta secció conté informació sobre canvis tècnics i millores, adreçada a usuaris experimentats.

Al manual d'inici (Start-Up Manual) trobareu informació sobre la instal·lació i configuració bàsica del sistema. A la Guia de referència (Reference Guide) s'explica en detall la configuració del sistema. La informació bàsica sobre GNOME i KDE es troba a les guies ràpides d'inici (QuickStart Guides). També hi ha disponible informació detallada sobre l'ús de l'AppArmor (AppArmor Administration Guide).

General

 1. Ha estat impossible detectar el monitor amb la pantalla apagada
 2. Detecció del portàtil Lenovo Thinkpad

Aspectes tècnics

 1. Visualització de pàgines Man amb el mateix nom
 2. Configuració del servidor LDAP al YasT
 3. Utilitat netconfig per aplicar paràmetres de xarxa addicionals
 4. Canals WLAN 12, 13 i 14 desactivats

General

Ha estat impossible detectar el monitor amb la pantalla apagada

El programa Sax2 intentarà detectar monitors i determinar les dimensions i la resolució de la pantalla durant la instal·lació. Si esteu instal·lant en un portàtil amb la pantalla apagada o abaixada és possible que no es detecti correctament. Per a evitar aquest problema mantingueu la pantalla oberta durant tot el procés d'instal·lació.

Si la detecció falla, inicieu YaST i aneu a "Maquinari" -> "Targeta gràfica i monitor" i configureu-lo manualment.

Detecció del portàtil Lenovo Thinkpad

Els portàtils Lenovo Thinkpad tenen un codi especial al registre mestre d'arrencada del disc dur (MBR), degut a la funcionalitat "Blue ThinkVantage button". Quan la seva detecció o preparació fallen cal restaurar el sector d'arrancada

Si teniu un Thinkpad, assegureu-vos que el carregador d'arrancada no s'instal·li al MBR (verifiqueu-ho quan l'instal·lador us ho proposi!) i que el MBR no sigui sobreescrit amb codi genèric.

Aspectes tècnics

Visualització de pàgines Man amb el mateix nom

L'ordre man demana ara quina pàgina del manual es vol visualitzar quan existeixen pàgines amb el mateix nom a diverses seccions. Cal que l'usuari/ària seleccioni el número de secció per fer-la visible.

Si voleu tornar al funcionament antic, establiu la variable MAN_POSIXLY_CORRECT=1 en un fitxer d'inici de consola, com ara ~/.bashrc.

Configuració del servidor LDAP al YasT

El mòdul LDAP Server del YaST ja no emmagatzema la configuració del servidor LDAP a /etc/openldap/slapd.conf. El mòdul fa servir ara el motor de configuració dinàmica d'OpenLDAP, que emmagatzema la configuració a la seva pròpia base de dades LDAP. Aquesta base de dades consisteix en una sèrie de fitxers .ldif que es guarden a /etc/openldap/slapd.d. Per accedir a la configuració feu servir el mòdul yast2-ldap-server o un client LDAP como ara ldapmodify o ldapsearch.

Per a més detalls sobre la configuració dinàmica de l'OpenLDP, vegeu la Guia d'Administració OpenLDAP.

Utilitat netconfig per aplicar paràmetres de xarxa addicionals

L'script modify_resolvconf va ser eliminat en favor de l'script netconfig, més versàtil. El nou script fa servir paràmetres específics de xarxa des de múltiples fonts, i és més flexible i transparent. Per a més informació consulteu els manuals actualitzats i la pàgina de manual de netconfig

Canals WLAN 12, 13 i 14 desactivats

Per defecte, els canals WLAN 12, 13 i 14 es troben desactivats degut a que el seu ús no està permès a qualsevol lloc. Per a més informació sobre com utilitzar-los vegeu http://en.opensuse.org/Tracking_down_wireless_problems.