Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Ensenyament a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Instal·lació de la Linkat des de xarxa

El procediment normal d'instal·lació de la Linkat passa per aconseguir el DVD, inserir-lo a la unitat de disc, reiniciar l'ordinador, seleccionar l'opció d'instal·lació i deixar que el programa faci la seva feina, introduïnt la informació necessària en cada un dels passos.
 
Existeix també l'alternativa de realitzar la instal·lació directament des de la xarxa local o des d'internet. Aquesta opció és recomanable quan s'ha d'instal·lar la Linkat a diversos equips d'una xarxa, ja que ens estalviarem temps, ja que la lectura de dades des de la xarxa és més ràpida que des del dispositiu de DVD.
 
Amb tot, es tracta d'una opció només per a usuaris avançats, ja que presenta dues característiques que cal tenir en compte:
  • La introducció dels paràmetres inicials s'ha d'efectuar abans de que es carregui el controlador de teclat espanyol. Cal escriure'ls com si s'estigués treballant amb un teclat americà.
  • Si no teniu DHCP, la xarxa es configura sense DNS. Cal configurar manualment el DNS al final del procés d'instal·lació.
Els passos a seguir són els següents:
 
 
Operació Instal·lació des d'Internet Instal·lació des de la xarxa local
Preparar la font d'instal·lació No és necessari. Farem servir la font existent a http://download-linkat.xtec.net

Hem de tenir instal·lat el servidor Linkat en algun ordinador i fer-hi les següents operacions:

- Activar el servei Apache. Es fa des del YasT (Sistema - Administració del sistema), grup Sistema, icona Editor del nivell d'execució. Buscar httpd i activar-lo).

- Crear un directori inst-source dins de /srv/www/htdocs. Us caldran drets d'administrador.

- Copiar dins d'aquesta carpeta el contingut del DVD d'instal·lació de la Linkat. Els fitxers repetits es poden sobrescriure.

Amb això haurem creat una font d'instal·lació que serà accessible des de http://s.s.s.s/inst-source, on s.s.s.s és l'IP del servidor.

Preparar el disc d'arrencada

Descarregueu aquesta imatge ISO:

Boot CDboot-cd.iso (267M)
 

Cremeu un CD-ROM amb la imatge i feu-lo servir per arrencar l'ordinador.

A partir d'aquest moment, tingueu en compte que no teniu configurat el teclat espanyol. Heu d'escriure com si tinguéssiu un teclat americà.

Configurar la xarxa

Si teniu un servidor DHCP a la xarxa passeu al pas següent. Si no l'hi teniu haureu d'escriure el següent a la línia d'ordres:

hostip=x.x.x.x netmask=255.255.255.0 gateway=y.y.y.y
(S'ha d'escriure tot en una línia)

On x.x.x.x és l'IP de l'ordinador, i y.y.y.y la porta de sortida.

Important: No premeu Retorn en acabar d'escriure!

No cal configurar la xarxa, ja que hi tenim engegat el servidor Linkat, que proveïrà el servei DHCP
Canviar el mètode d'instal·lació

Premeu la tecla F3 i seleccioneu a la llista l'opció HTTP

Indicar la font d'instal·lació

Escriviu aquests valors quan el programa us ho demani:

Servidor:213.176.161.36
Directori: /distribution/linkat-3.0/inst-source

Atenció a les barres i els guions. Recordeu que treballeu amb teclat americà!

Escriviu aquests valors quan el programa us ho demani:

Servidor: s.s.s.s
Directori: /inst-source

On "s.s.s.s" és la IP del servidor.

 

Iniciar la instal·lació
 

Premeu Retorn dues vegades per iniciar el procés d'instal·lació.

Apareixerà el missatge "Carregant el nucli de Linux" i, tot seguit, una pantalla amb el logotip de la Linkat. Hem d'esperar uns minuts per tal que es configuri la targeta de xarxa i es comenci a descarregar l'instal·lador.

Configurar el DNS Si no teniu servei DHCP a la xarxa, en acabar el procés d'instal·lació us caldrà revisar la configuració de l'adaptador i afegir-hi aquesta informació. No cal configurar res, ja que tenim un servidor DHCP a la xarxa.